Gwnewch y Penderfyniad Cywir - Galwch 999

Mae ein hymgyrch yn dangos brwydr bersonol un dyn sy’n ymladd ei reddf. Ry’n ni’n ei weld yn ymgodymu â’i reddf o fynd i’r dŵr ond, yn y pendraw, yn penderfynu’n ddoeth wrth alw 999.

YMGODYMWCH Â’CH GREDDF

Mae bron i 50% o bobl dal ddim yn gwybod y dylent alw 999 pan fyddant yn gweld rhywun yn straffaglu yn y dŵr, gyda nifer o bobl yn mynd i banig a dilyn eu greddf i neidio mewn a helpu.

Bwriad y FfDDC yw gostwng marwolaethau damweiniol wrth foddi yn y DG 50% erbyn 2026 a lleihau risg ymysg y poblogaethau, grwpiau a chymunedau sydd â’r risg uchaf. Yn sgil yr ymgyrch hon, gobeithiwn addysgu pobl ar beth i’w wneud pan fyddant yn gweld rhywun yn straffaglu yn y dŵr, gan lwyddo i gael mwy o bobl i alw 999 ac, yn y pendraw, achub bywydau.

Cysylltwch â Ni

Asedau Ac Adnoddau

Helpwch rannu ein cyngor achub bywyd gyda ffrindiau, teulu, cydweithwyr a’r gymuned gydag asedau ac adnoddau ein hymgyrch sydd i’w lawr lwytho yn rhad ac am ddim.

Ffoniwch 999

Make the Right Call

Static social 1x1

Download
Ffoniwch 999

Make the Right Call

6 sheet master Coastguard

Download
Ffoniwch 999

Make the Right Call

6 sheet master Fire & Rescue

Download
Ffoniwch 999

Make the Right Call

48 sheet master Coastguard

Download
Ffoniwch 999

Make the Right Call

48 sheet master Fire & Rescue

Download
Ffoniwch 999

Make the Right Call

96 sheet master Coastguard

Download
Ffoniwch 999

Make the Right Call

96 sheet master Fire & Rescue

Download

Make the right call 40s Welsh TVC

Provided by: NWSF

Date: 21/07/2022

Make the right call 30s Welsh social

Provided by: NWSF

Date: 21/07/2022

Make the right call 40s Welsh social

Provided by: NWSF

Date: 21/07/2022

Contact Us

For more information, you can get in touch with us by filling out the form on the link below.

This site is registered on wpml.org as a development site.