OS BYDD RHYWUN MEWN TRAFFERTH, GALWCH 999

Pan fydd rhywun yn cael trafferth mewn dŵr, gall yr ysfa i neidio i mewn a helpu fod yn llethol, ond fe all arwain yn gyflym at drasiedi heb yr hyfforddiant a’r offer cywir. Mae’r dŵr yn anrhagweladwy a gall achub un dyfu’n sydyn i fod yn achos o chwilio am ddau. Arhoswch ar y lan a gwnewch yr alwad gywir – GALWCH 999.

Yr Ymgyrch Hon Pob Ymgyrch

PA WASANAETH BRYS?

Bydd y gwasanaeth brys sydd ei angen arnoch yn amrywio gan ddibynnu a ydych chi ar ymyl yr arfordir neu mewn lleoliad mewndirol.

Hofran neu dapio ar y delweddau isod i ddarganfod pa wasanaeth i ofyn amdano mewn argyfwng.

A pier and the beach next to the sea

Gofynnwch am Wylwyr y Glannau

Traethau

The British coastline

Gofynnwch am Wylwyr y Glannau

Arfordirol

A big wave in the sea

Gofynnwch am Wylwyr y Glannau

Ar y Môr

A lake with mountains

Gofynnwch am y Gwasanaeth Tân ac Achub*

Llynnoedd a Llychau

Canal boats in a canal with trees

Gofynnwch am y Gwasanaeth Tân ac Achub

Camlesi

Water in a reservoir

Gofynnwch am y Gwasanaeth Tân ac Achub

Cronfeydd Dŵr

Water in a Quarry

Gofynnwch am y Gwasanaeth Tân ac Achub

Chwareli

Gofynnwch am y Gwasanaeth Tân ac Achub*

Afonydd

*Byddwch yn ymwybodol bod rhai lleoliadau mewndirol yn gweithredu’n wahanol, gan gynnwys yr Afon Tafwys yn Llundain sy’n cael ei chydgysylltu gan Wylwyr y Glannau EM hyd at Teddington Lock, yn ogystal â nifer fach o Lychau yn yr Alban ac Iwerddon. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, gwiriwch yr arwyddion lleol ond peidiwch ag oedi cyn ffonio 999 ar unwaith achos bydd y gweithredwr yn helpu anfon y gwasanaeth brys priodol.

This site is registered on wpml.org as a development site.